مطب دکتر معصومه الوندی اذری

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900710 نوار قلب
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
90000 ویزیت فوق تخصص
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900755 3D TEE
900800 تست ورزش

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع