مطب دکتر مسعود مهدی زاده کاشانی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
200065 تزریق مفصلی کوچک
200066 تزریق مفصلی متوسط
200067 تزریق مفصلی بزرگ
90000 ویزیت پزشک عمومی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
200065 تزریق مفصلی کوچک
200067 تزریق مفصلی بزرگ

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع