مطب دکتر فاطمه سادات صدرالادبایی

درباره ما

در باره ما

350×260

خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
200066 تزریق مفصلی متوسط
200067 تزریق مفصلی بزرگ
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100507 کشیدن بخیه
90000 ویزیت متخصص
100245 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و ...
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع