مطب دکتر فراحتی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900051 روان‌درمانی فردی، با رویکردهای مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی- و ...
900050 روان ‌درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، و ...
900050 روان ‌درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، و ...
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع