مطب دکتر کارگر مقدم

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
602770 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)
500955 ختنه
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
500955 ختنه
602770 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100025 انسیزیون و درناژ کیست پیلونیدال، ساده یا مشکل
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
100100 اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوش‌خیم درم یا اپیدرم

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع