مطب دکتر اصغر طاهری اسفنجانی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی بالای 15 سال ( در صورت تایید اداره استانی )
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
500955 ختنه
500955 ختنه
602765 درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیهوشی عمومی
602765 درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیهوشی عمومی

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع