مطب دکتر علیزاده نیا

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
900045 مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی؛ به ازای هر جلسه
900045 مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی؛ به ازای هر جلسه
900050 روان ‌درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، و ...
900050 روان ‌درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، و ...
900051 روان‌درمانی فردی، با رویکردهای مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی- و ...
900051 روان‌درمانی فردی، با رویکردهای مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی- و ...

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع