مطب دکتر خدیجه محسن پوریان روانپزشک

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
900050 روان ‌درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، و ...
900045 مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی؛ به ازای هر جلسه
900091 خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی تا 30 دقیقه توسط روانپزشک
900105 مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی شخصیت (انجام و تفسیر)
900110 مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی هوش (انجام و تفسیر)
900100 مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی بالینی (انجام و تفسیر)
900093 خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی بیش از 30 دقیقه توسط روانپزشک
900051 روان‌درمانی فردی، با رویکردهای مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی- و ...

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع