مطب دکتر جواد کرباس فروشان

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
100005 آسپیراسیون سوزنی (FNA)؛ بدون هدایت رادیولوژیک
100005 آسپیراسیون سوزنی (FNA)؛ بدون هدایت رادیولوژیک

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع