مطب دکتر محسن امینی

درباره ما

در باره ما

مطب پزشک خانواده دکتر امینی

خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
602770 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100507 کشیدن بخیه
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
201440 درمان بسته شکستگی کلاویکول
202955 درمان بسته شکستگی دنبالچه
900015 سرم تراپي
900050 روان ‌درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، و ...
900051 روان‌درمانی فردی، با رویکردهای مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی- و ...
90000 ویزیت پزشک عمومی
602770 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100507 کشیدن بخیه
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
201440 درمان بسته شکستگی کلاویکول
202955 درمان بسته شکستگی دنبالچه
900015 سرم تراپي
900050 روان ‌درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، و ...
900051 روان‌درمانی فردی، با رویکردهای مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی- و ...
90000 ویزیت پزشک عمومی

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع