مطب دکتر سمیه شمسایی

درباره ما

در باره ما

انجام تست قند خون، نوار قلب، نوار ریه) اسپیرومتری( تزریق داخل مفصل زانو ، شانه

خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع