دندانپزشکی دکتر سوسن البوکردی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
200100 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون)
200105 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد
90000 ویزیت پزشک عمومی
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
200100 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون)
200105 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع