شبکه بهداشت و درمان قدس

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90000 ویزیت پزشک عمومی
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع