مطب دکتر زهرا امیرعجم

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص
900710 نوار قلب
90000 ویزیت فوق تخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900771 هولتر
90000 ویزیت فوق تخصص
900710 نوار قلب
90000 ویزیت فوق تخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900771 هولتر
300945 درآوردن مولد پیس میکر دائمی (بطن چپ که قبلا جایگذاری شده)
100507 کشیدن بخیه
100285 بستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم dehiscence، عارضه دار شده
900910 آنالیز الکترونیک بعدی یا دوره‌ای و یا برنامه‌ریزی مجدد ICD
900955 آنالیز و پروگرامینگ پیس میکر

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع