بیمارستان خاتم الانبیا(ص) نداجا

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت پزشک عمومی
900710 نوار قلب
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت پزشک عمومی
900710 نوار قلب
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع