مطب دکتر خداکرم غلامی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
401360 کلونوسکوپی

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع