مطب دکتر شهره گشنیزجانی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع