مطب دكترصديقه جعفريان

درباره ما

در باره ما

دكتر جعفريان متخصص داخلي مسول بخش داخلي بيمارستان پيوند اعضا بوعلي سينا همجنين بخش كرونا و اورژانس طرف قرارداد با بيمه ها، پذيرش فرم ارجاع ،

خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
901005 اسپیرومتری بدون برونکو

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع