درمانگاه شبانه روزی صداقت

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
900710 نوار قلب
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
204575 گچ گیری بلند پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
602770 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
100507 کشیدن بخیه
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال)
100120 اکسیزیون، ضایعات بدخیم، شامل هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون تا 2 سانتیمتر
100125 اکسیزیون، ضایعات بدخیم، هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون بیش از 2 سانتیمتر
100135 برداشتن با یا بدون دبریدمان ناخن با یا بدون تخلیه هماتوم ناخن
100160 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200066 تزریق مفصلی متوسط
200065 تزریق مفصلی کوچک
900015 سرم تراپي
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
900710 نوار قلب
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
204575 گچ گیری بلند پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
602770 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
100507 کشیدن بخیه
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال)
100120 اکسیزیون، ضایعات بدخیم، شامل هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون تا 2 سانتیمتر
100125 اکسیزیون، ضایعات بدخیم، هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون بیش از 2 سانتیمتر
100135 برداشتن با یا بدون دبریدمان ناخن با یا بدون تخلیه هماتوم ناخن
100160 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200066 تزریق مفصلی متوسط
200065 تزریق مفصلی کوچک
900015 سرم تراپي

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع