مطب دکتر حمید فندرسکی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال)
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال)
500955 ختنه
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال)
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال)
500955 ختنه

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع