مطب دکتر مجید سررشته داری

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع