مطب دکتر شکوهی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
90000 ویزیت متخصص
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع