مطب دکتر سیداحمدسبحای

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
90000 ویزیت متخصص
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200065 تزریق مفصلی کوچک
200066 تزریق مفصلی متوسط
200066 تزریق مفصلی متوسط
204575 گچ گیری بلند پا
90000 ویزیت متخصص
204580 گچ گیری کوتاه پا
204385 درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام
204385 درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام
202160 درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202160 درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202170 درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان
202170 درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان
200067 تزریق مفصلی بزرگ
203790 درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپولاسیون؛ با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی
203790 درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپولاسیون؛ با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی
202660 درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان
202660 درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان
202615 درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون
202615 درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون
202615 درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
204385 درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع