درمانگاه دندانپزشکی دکتر حاتمی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع