مرکز جامع توانبخشی نیلوفرآبی

درباره ما

در باره ما

مرکز جامع توانبخشی نیلوفر آبی اولین مرکز جامع توانبخشی در استان خوزستان با گرایش های جسمی حرکتی و درد- شنوایی - گفتار - بینایی و روان درمانی

خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع