حمیدضا قاصری

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع